1916 Logo
1916-2016
Norwegian-American Bygdelagenes Fellesraad

-- Photos From 2010 --
"front row: 2010 Centennial lag presidents Sandra Hendrickson, Landingslag; Dixie Hansen, NHOH/Østerdal; Helen Buche, Toten Lag; and Jan Heusinkveld, Hadeland Lag. In back: Christina Carleton of the Minneapolis Consulate and VP EuGene Rodi, Nordfjordlag."